Na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která se konala v Praze dne 14. 4. 2021, bylo rozhodnuto, že kluby s naší společností zahájí jednání o dočasném postoupení vybraných marketingových práv pro sezóny extraligy ledního hokeje 2023/24 a následující.

Tímto jednáním bylo pověřeno představenstvo APK LH. Výsledkem jednání by měl být návrh smlouvy, na jehož základu by APK LH dočasně (pro sezóny extraligy ledního hokeje 2023/24 a násl.) postoupila na BPA sport marketing vybraná marketingová práva. Kluby ocenily, že na základě předložených nabídek dojde k navýšení prostředků do českého hokeje. BPA sport marketing se těší na nadcházející jednání a věří, že vzájemná spolupráce, která se datuje již od roku 1995, bude pokračovat.