Dnes v 17:00 hodin byla v souladu s Pozvánkou k výběrovému řízení na vybraná mediální práva k ELH pro sezony 2023/24 - 2027/2028 uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení.

Celkem bylo pro potenciální zájemce vypsáno 13 samostatných balíčků v několika kategoriích práv pro Českou republiku, Slovenskou republiku a pro zahraničí. 

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 19 zájemců, přičemž o TV práva pro území České republiky mají zájem tři subjekty. Nikdo nebyl ze soutěže vyřazen, pouze někteří zájemci museli přihlášku upravit, neboť nesplňovali konkrétní kritéria pro některé z balíčků, o které projevili zájem.

Všichni zájemci od BPA (vyhlašovatele VŘ) v pondělí 6.3.2023 obdrží bližší specifikace balíčků práv, o které v přihlášce projevili zájem. Uzávěrka II. Fáze (nabídková) je 3.4.2023 v 17:00 hodin. Od zájemců očekáváme nabídky obsahující návrh ceny, délky spolupráce, rozsah reklamní (obchodní) prezentace pro partnery ELH, mediální prezentace ELH, koncepce užití práv a další technické detaily.

Děkujeme všem za projevený zájem, věříme, že se nám podaří zajistit kvalitní prezentaci ELH, jejích partnerů a finanční prostředky ke splnění našich závazků vůči APK LH za postoupení práv.

Jana Obermajerová
Předsedkyně představenstva 
BPA sport marketing a.s.
 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.