Kluby jsou k dnešnímu dni konfrontovány se situací, že pořádání utkání extraligy není v současné situaci možné, aniž by byla porušena vyhlášená pravidla na ochranu veřejného zdraví, technické […]

Kluby jsou k dnešnímu dni konfrontovány se situací, že pořádání utkání extraligy není v současné situaci možné, aniž by byla porušena vyhlášená pravidla na ochranu veřejného zdraví, technické a bezpečnostní předpisy pro provoz hokejových hal.

Výkonnému výboru ČSLH bylo navrženo, aby soutěž byla přerušena do 29.03. s tím, že poté bude situace vyhodnocena.

Klubům je líto, že k tomuto opatření dochází před zahájením rozhodujících bojů, ovšem respektování povinností vyplývajících z opatření vlády a zájem na ochraně veřejného zdraví má přednost.

K dnešnímu dni není známo, že by některý klub podléhal omezujícímu opatření v podobě karantény.