BPA sport marketing v souladu s pozvánkou k výběrovému řízení na vybraná mediální práva k ELH pro sezóny 2023/24 – 2027/28 tímto ke dni vydání tohoto oznámení upravuje termíny pro podání nabídek (nabídková fáze) a současně též adekvátně termíny uvedené v pozvánce pro vyhodnocení předložených nabídek (hodnotící fáze) následovně:

II. NABÍDKOVÁ FÁZE (6. 3. 2023 – 14. 4. 2023)
Lhůta pro doručení závazných nabídek vyhlašovateli je stanovena do 14. dubna 2023, konkrétně do 12:00 hod. Zájemci doručí závazné nabídky stejným způsobem jako přihlášku v I. fázi výběrového řízení.
Vyhlašovatel je až do 14. dubna 2023 připraven odpovídat na doplňující dotazy týkající se podmínek a organizace podávání nabídek ze strany zájemců kvalifikovaných do druhé fáze. Odpovědi na konkrétní dotazy budou v anonymizované podobě vždy zaslány všem zájemcům, kteří budou přihlášeni do konkrétní kategorie výběrového řízení.


III. HODNOTÍCÍ FÁZE (15. 4. 2023 – 10.5. 2023)
Vyhlašovatel prostřednictvím své interní pracovní skupiny vyhodnotí nabídky podané ze strany zájemců výběrového řízení na konkrétní balíčky mediálních práv k ELH. Všichni vítězové výběrového řízení budou o svém úspěchu informování nejpozději 10. května 2023 do 17:00 hod. Následně proběhne jednání o obchodních podmínkách a podpis smluvní dokumentace. O tom, že ve výběrovém řízení či jeho částech neuspěli, budou ostatní zájemci rovněž informování.
Výše uvedené termíny jsou tímto závazné pro všechny uchazeče, kteří řádně zaslali přihlášku a účastní se tímto II. nabídkové fáze.

 

NOTICE OF EXTENSION OF THE DEADLINE FOR THE BIDDING AND EVALUATION PHASE OF THE TENDER FOR SELECTED ELH MEDIA RIGHTS FOR THE SEASONS 2023/24 - 2027/28

In accordance with the Invitation to tender for selected ELH media rights for the seasons 2023/24 - 2027/28, BPA Sport Marketing hereby adjusts the deadlines for the submission of bids (tender phase) and at the same time also adjusts the deadlines specified in the invitation for the evaluation of the submitted bids (evaluation phase) as follows:

II. BIDDING PHASE (6. 3. 2023 - 14. 4. 2023)
The deadline for receipt of binding bids by the Principal is 14 April 2023, specifically by 12:00 CET. Bidders shall submit their binding bids in the same manner as the application for Phase I of the selection procedure.
Until 14 April 2023, the Principal will be ready to answer additional questions concerning the conditions and organisation of the submission of bids by the Bidders qualified for the second phase. Responses to specific questions will always be sent in an anonymised form to all bidders who have applied for a specific category of the tender.

III. EVALUATION PHASE (14. 4. 2023 – 10. 5. 2023)
The Principal, through its internal working group, will evaluate the bids submitted by Bidders of the tender for specific ELH media rights packages. All successful Bidders will be informed of their success no later than 10 May 2023 by 17:00. Negotiation of the commercial terms and conditions and signing of the contract documents will take place thereafter. Other Bidders will also be informed if they are unsuccessful in the tender or parts thereof.
The above deadlines are hereby binding on all Bidders who have duly submitted their application and who are participating in the second phase of the tendering procedure.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.